La Política d’ARCASA
Español (spanish formal Internacional)CatalanEnglish (United Kingdom)
La Política d’ARCASA

 

 

ARCASA som una empresa de serveis de restauració per a col·lectivitats, i volem concentrar els esforços cap a un Sistema de Gestió Integrat de funcionament en tots els nostres centres i, conseqüentment, millorar la capacitació i integració dels nostres recursos humans a aquest sistema propi i genuí d’ ARCASA d’una manera amena i molt familiar.

 

Les directrius en matèria de Prevenció de Riscos Laborals, Medi ambient i Gestió de la Qualitat ens han de convertir en una empresa millor i més preparada per a mantenir la nostra activitat al llarg del temps. El nostre compromís ha de ser vetllar per la salut de les persones i la prevenció de la contaminació de l’entorn, així com millorar els processos interns que ens permetin mantenir els clients i proposar accions de millora que ens permetin prestar el servei amb les millors garanties d’èxit.

 

Aquestes iniciatives ens han d’acostar cada cop més a la realitat canviant de la nostra societat, acomplint els requisits legals i d’altres requisits subscrits que ens afecten i sent conscients de l’impacte ambiental de la nostra activitat i preparant-nos per altres reptes que sens dubte se’ns plantejaran en el nostre entorn social i reafirmant-nos en els nostres valors de millora continua.

 

De la mateixa manera, les polítiques internes que derivin del Sistema de Gestió Integrat han d’arribar a totes les persones internes i externes de l’empresa, i han d’orientar les decisions corporatives.

 

Aquesta Política és l’instrument que marca el camí a seguir per assolir la nostra missió. Els nostres objectius estaran recolzats en aquesta Política i la nostra eficiència ha de ser conseqüència de la seva estricta aplicació.

 

L’adopció d’aquesta política i l’esforç per assolir els nostres objectius han de ser el nostre compromís. 


 

Artur Arqués 

Director General